Venezia e Ferrara - 21-23 dicembre 2012
DSCF3239.JPG
DSCF3239.JPG
DSCF3241.JPG
DSCF3241.JPG
DSCF3243.JPG
DSCF3243.JPG
DSCF3244.JPG
DSCF3244.JPG
DSCF3245.JPG
DSCF3245.JPG
DSCF3247.JPG
DSCF3247.JPG
DSCF3250.JPG
DSCF3250.JPG
DSCF3254.JPG
Fondamenta Nuove
DSCF3258.JPG
Isola di San Michele
DSCF3261.JPG
DSCF3261.JPG
DSCF3263.JPG
DSCF3263.JPG
DSCF3264.JPG
DSCF3264.JPG
DSCF3265.JPG
DSCF3265.JPG
DSCF3268.JPG
DSCF3268.JPG
DSCF3269.JPG
DSCF3269.JPG
DSCF3276.JPG
DSCF3276.JPG
DSCF3274.JPG
DSCF3274.JPG
DSCF3279.JPG
DSCF3279.JPG
DSCF3285.JPG
DSCF3285.JPG
DSCF3288.JPG
DSCF3288.JPG
DSCF3271.JPG
DSCF3271.JPG
DSCF3272.JPG
DSCF3272.JPG
DSCF3281.JPG
DSCF3281.JPG
DSCF3284.JPG
DSCF3284.JPG
DSCF3289.JPG
DSCF3289.JPG
DSCF3290.JPG
DSCF3290.JPG
DSCF3293.JPG
DSCF3293.JPG
DSCF3294.JPG
DSCF3294.JPG
DSCF3295.JPG
DSCF3295.JPG
DSCF3296.JPG
DSCF3296.JPG
DSCF3297.JPG
DSCF3297.JPG
DSCF3298.JPG
DSCF3298.JPG
DSCF3299.JPG
Squero di San Trovaso
DSCF3301.JPG
DSCF3301.JPG
DSCF3300.JPG
DSCF3300.JPG
DSCF3303.JPG
John Cage all'Officina delle Zattere
DSCF3305.JPG
DSCF3305.JPG
DSCF3307.JPG
DSCF3307.JPG
DSCF3308.JPG
DSCF3308.JPG
DSCF3310.JPG
DSCF3310.JPG
DSCF3311.JPG
DSCF3311.JPG
DSCF3312.JPG
DSCF3312.JPG
DSCF3313.JPG
Concerto di Natale alla Stazione
DSCF3316.JPG
DSCF3316.JPG
DSCF3318.JPG
DSCF3318.JPG
DSCF3324.JPG
DSCF3324.JPG
DSCF3320.JPG
DSCF3320.JPG
DSCF3321.JPG
DSCF3321.JPG
DSCF3328.JPG
DSCF3328.JPG
DSCF3329.JPG
DSCF3329.JPG
DSCF3330.JPG
DSCF3330.JPG
DSCF3332.JPG
DSCF3332.JPG
DSCF3333.JPG
DSCF3333.JPG
DSCF3336.JPG
DSCF3336.JPG
DSCF3337.JPG
DSCF3337.JPG
DSCF3338.JPG
DSCF3338.JPG
DSCF3339.JPG
DSCF3339.JPG
DSCF3340.JPG
DSCF3340.JPG